Esquema per temes

 • Tema 1

  PROJECTE GEP 2015-2017(“Let’s work in English”!)

  El nostre institut , juntament amb altres centres de Catalunya, forma part del Grup d’ Experimentació per al Plurilingüisme, que és un projecte que té com a objectiu millorar la competència lingüística i plurilingüe del’alumnat.

  Aquest és el primer any que el nostre centreparticipa en aquest projecte que durarà dos anys i que es basa principalment en introduir/fomentar l’ús de la llengua anglesa en matèries no lingüístiques.

  El projecte el lidera un Grup Impulsor, que fa unseguiment del projecte i aplica les accions educatives directament a l’ aula. Aquest grup el formen professors del centre i l’ equip directiu. Tots han estat formats i acreditats pel Departament d’ Ensenyament.

  L’objectiu del nostre projecte és millorar el nivell d’ anglès dels nostres alumnes mitjançant l’augment del temps d’ exposició a la llengua estrangera.

  El projecte s’està aplicant als quatre cursos de la ESO. Actualment, s´està fent una hora de la matèria de Visual i Plàstica en anglès, tan a 1r com a 2n d’ ESO. També una hora d’ Educació Física en anglès, a 3r i 4t d’ESO. I finalment, una hora setmanal de Tecnologia i una hora quinzenal de Naturals també a 1r d’ESO.

  Els alumnes implicats en el projecte utilitzen materials didàctics específics de les matèries en anglès i realitzen petits projectes en anglès.

  • TECNOLOGIA

   A 1r d'eso es van treballar les eines del taller en anglès. A 2n d'eso s'ha fet el tema d'electricitat en anglès, exercicis, exàmens i memòria del projecte del taller.

  • PHYSICAL EDUCATION

   Website about PE subject in English.